UOL Esporte - Pan 2007
Taekwondo - 15/07
Primeiro ouro do Brasil