UOL EsporteUOL Esporte
Aberto do Brasil
12/02/2008, terça-feira